Veinulo Spécial + | ואנולו

מגביר תאים לגוף, תחליב ממריץ תאים לנוחות והגנה של הרגליים.
קמעוני 20 מ"ל \ מקצועי 40 מ"ל

ממריץ תאים המבנה מחדש את קירות נימי הדם והורידים. טיפול לרגליים עם בעיות ורידים לא נעימות.

שימוש ביתי

תדירות: 3 פעמים בשבוע, בקרים וערבים.
מרחו מספר השפרצות בטפיחות קלות על האזורים הנגועים עד לספיגה מלאה.

סוג עור

מתאים לכל סוגי העור עם ורידים ונימים נראים לעין.